Kontoren
»Vi tittar på varje kontor för sig«
Handelsbankens kontor vid Globen. Foto: Oskar Omne

»Vi tittar på varje kontor för sig«

Handelsbanken Handelsbankens process att stänga kontor är nu i gång. Kontoret på Adelsgatan i Visby blev först ut att få beskedet.

Handelsbankens rörelseresultat I tredje kvartalet landade på 4,22 miljarder kronor, väntat var 4,68 miljarder kronor. Resultatet tyngdes av avsättningar till en omstruktureringsreserv på 1,47 miljarder kronor. Avsättningen hänger ihop med bankens besked i september att nära hälften av kontoren ska stänga, men väntades komma först i fjärde kvartalet.

»Arbetet med att i detalj bedöma behovet av en omstruktureringsreserv har gått snabbare än förväntat«, skriver banken i kvartalsrapporten.

Enligt Handelsbankens kommunikationsdirektör Jan Larsson beror det på att kostnadsanalysen blev klar tidigare än beräknat.

– Analysen blev klar i det här kvartalet, och då ska kostnaderna reserveras i samma kvartal. Så det gick lite fortare än vi hade förväntat oss själva, säger han till Finansliv.

Processen att börja minska antalet kontor är nu i gång, enligt Jan Larsson. Rekryteringen av en chef för kontorsrörelsen i Sverige är klar liksom en del lokala tillsättningar. Parallellt med det görs en analys för varje enskilt kontor.

Handelsbankens kommunikationsdirektör Jan Larsson tillsammans med vd Carina Åkerström på Handelsbankens presskonferens om kontorsneddragningarna tidigare i höst. Foto: Alexander Donka

– Vi tittar på ett antal olika variabler. Inte minst kundunderlaget, det vill säga vilken typ av kunder kontoret har och hur långt det är till närmaste kontor.

– Det går inte att göra en algoritm på det här, utan vi tittar på varje kontor för sig, säger han.

Det första kontoret som stängs är Adelsgatan i Visby. Kontoret kommer att läggas ned under hösten för att slås samman med bankens andra Visbykontor. I dagsläget kan Jan Larsson inte svara på hur förändringen påverkar personalen. Utöver det pågår ytterligare två sammanslagningar av kontor, säger han.

– Processen är i gång, vi gör analysen nu och vi ämnar göra detta så fort som möjligt för att undvika osäkerhet, samtidigt som vi kommunicerar med en stor omsorg för våra anställda och kunder, säger han.

Handelsbankens kreditförluster i kvartalet skrevs till 49 miljoner kronor, vilket var klart lägre än väntade -793 miljoner kronor.

publicerad
26 oktober 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram