Gå direkt till textinnehållet
Urban Funered, Svensk Värdepappersmarknad.

Mångfaldsbrist på handlargolven ska utredas: »Svårt att få in kvinnor«

Investmentbanker och värdepappersbolag har svårt att locka och behålla kvinnor. Det menar Urban Funered, vd på Svensk Värdepappersmarknad. Nu vill branschföreningen ta reda på vad som ligger bakom att många kvinnor väljer bort eller så småningom lämnar handlarborden och analyshusen.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad ska nu undersöka vad som ligger bakom att »markets-sidan« i finansbranschen har svårt att rekrytera och behålla kvinnlig kompetens.

Enligt Urban Funered, vd, är uppskattningsvis runt en tredjedel som jobbar på värdepappersmarknaden kvinnor, att jämföra med branschsnittet där varannan är kvinna.

– Det är en utmaning att man inte lyckas få in fler kvinnor, inte minst att man inte lyckas behålla de som kommer in. Det gör att företagen hela tiden tappar kvinnorna vilket i längden leder till att de inte når en kritisk massa. Man behöver vara ett antal för att få en mångfald i alla delar av organisationen, men dit når man inte riktigt, säger han till Finansliv.

Svensk Värdepappersmarknad är en medlemsförening för banker och investmentbanker som är aktiva på värdepappersmarknaden. På medlemslistan finns bland annat investmentbanker som Carnegie, ABG Sundal Collier, Erik Penser Bank och storbankernas markets-avdelningar.

Undersökningen görs anonymt och kommer att pågå under hösten och presenteras senare i december. Förhoppningen är att få in ”ett hundratal svar”, både från kvinnor som jobbar i branschen i dag och från kvinnor som gått vidare till andra delar av branschen eller till andra sektorer.

En liknande undersökning har tidigare gjorts i Norge där frågor runt arbetstider och flexibilitet lyftes fram som viktiga orsaker till att många lämnar.

– Där såg man att kvinnor inom vår del av branschen är nöjda med vad de jobbar med, men att det finns ett antal frågor bland annat kring arbetstider och flexibilitet som gör att många byter bana.

– Vi hoppas kunna ta reda på vad kvinnor i branschen tycker om sina jobb, både vad som är bra och vad som är mindre bra, så att vi kan lära oss av det, säger Urban Funered.

Så vad beror det på att markets-sidan misslyckas med att rekrytera och behålla kvinnor?

En del handlar om fördomar och att bli bättre på att nå ut till universitet, högskolor och gymnasier, anser Urban Funered. Ett annat problem, som den norska undersökningen slog fast, handlar om arbetstider och flexibilitet och att hitta lösningar för detta. Ytterligare en faktor handlar om brist på kvinnliga förebilder ute på universiteten.

– Det finns för få kvinnliga professorer på universiteten som kan uppmuntra kvinnor att studera ämnen som leder till jobb i den här delen av finansbranschen. Fler kvinnliga förebilder redan där tror jag skulle göra att poolen utökades.

Finansliv har tidigare i flera artiklar skrivit om mångfalden inom svensk marketsmiljö, bland annat där anställda vittnat om homogena handlargolv med få anställda med utländsk bakgrund, och om att det är vanligare med trakasserier på handlargolv och säljorganisationer.

Hur tror du att uppfattningen om en hård och grabbig jargong påverkar att kvinnor väljer bort värdepappersmarknaden? 

– Jag har inte kunskap hur det ser ut överallt men jag tror och hoppas och vet att det har förändrats, i alla fall till viss del. Men det är detta som vi vill ha reda på, både det som är negativt och även lyfta fram det kvinnor tycker är positivt. Är det en fråga om »grabbiga attityder« så är det jättebra att det kommer fram, så att medlemmarna kan jobba ännu hårdare för att få bort det.

Hur kommer det sig att ni inte undersökt detta tidigare? 

– Vi har diskuterat den här frågan en tid med våra medlemmar och har haft kontakt med våra norska kollegor, sen kom pandemin emellan. Men nu lanserar vi nätverket Kvinnor inom Finans i Sverige och hoppas att så många kvinnor som möjligt som jobbar, eller har jobbat, inom vår del av branschen vill delta i enkäten, säger Urban Funered.