Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Männen fortsätter att dra ifrån – trots ökat lönefokus

Kvinnornas löner halkar efter männens för tredje året i rad, visar ny statistik från Finansförbundet. Sedan starten av Lika lön-projektet har lönerna nu ökat 
mer för männen sju av elva år.»Vi hade verkligen hoppats på ett bättre utfall i år«, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Det blev ännu ett lönemässigt starkt år för finansbranschen. För hela BAO-området ökade lönerna i snitt med 4,3 procent, jämfört med 4,2 procent året innan. För identiska individer inom samma företag och lönegrupp som året innan var den totala löneutvecklingen något lägre, 3,4 procent.
Mest ökade snittlönen för gruppen programmerare, systemutvecklare och systemförvaltare (övriga Sverige, nivå 3 och 4) som fick 4,9 respektive 4,5 procent.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius anser att det totalt sett är en god löneutveckling. Samtidigt är hon frustrerad. För tredje året i rad ökade männens löner mer än för kvinnorna. För männen steg lönerna 4,5 procent, medan kvinnornas ökade 4,1 procent.

– Det är jobbigt att se att löneutvecklingen skiljer så mycket mellan kvinnor och män. Det är tydligt att gruppen kvinnor, som är större bland lågavlönade medlemmar, inte får samma påslag som högavlönade. Då ökar också gapet, säger Ulrika Boëthius.

Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

– Vi hade verkligen hoppats på ett bättre utfall i år.

Vid årsskiftet tillträdde Hanna Byström som ny vd på BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation. Lika lön kommer vara en av hennes huvudfrågor, säger hon.

– Jämställda löner är en nyckel för branschen att attrahera och behålla talang. Utvecklingen har gått åt rätt håll men vi är inte i mål vilket är bekymmersamt. Det vi partsgemensamt trott skulle gå snabbare har visat sig vara mer utmanade än så.

Hanna Byström påpekar noggrant att det inte finns några snabba lösningar. Det behövs ett större övergripande fokus på det jämställda arbetslivet, menar hon.

– Hade det funnits snabba lösningar så tror jag att parterna redan hade hittat dem. Ett jämställt arbetsliv handlar inte bara om lön. Andelen chefer som är kvinnor har ökat och fler män tar ut föräldraledighet men det finns fortfarande skillnader. Vi behöver förstå var skillnaden i lön uppstår, gör den det exempelvis vid befordran. Den typen av strukturer måste vi titta närmare på. Så länge vi inte har ett jämställt arbetsliv och samhälle finns en risk att vi kommer se löneskillnader framöver, säger Hanna Byström.

Sedan 2011 driver Finansförbundet och BAO det så kallade Lika Lön-projektet för jämställda löner i finansbranschen. Parterna enades då om att föra in ett särskilt arbete med att komma åt osakliga löneskillnader i kollektivavtalet. I samband med avtalsförhandlingen 2015 utökades det till lika lön för likvärdigt arbete.

Lönestatistiken visar fortfarande att löneutvecklingen för kvinnor går för långsamt relativt männen, och vi behöver förstå varför.

Från Finansförbundets sida var planen att vara i mål efter fyra-fem år. Projektet är nu inne på sitt elfte år och än är kvinnorna inte i kapp. Sedan 2011 har löneökningarna mätt i procent varit större för männen sju år, medan kvinnorna fått mer fyra år.

Kvinnornas löner halkar efter

Efter att lönegapet i fjol ökade för andra året i rad lovade Finansförbundet bättring, lönefrågan skulle få ett särskilt fokus i styrelsen under 2021. Det arbetet har gått ut på att Finansförbundet och BAO träffat varje arbetsgrupp i de stora företagen, samt att förbundet haft samtal med alla klubbarnas ordförande, berättar Ulrika Boëthius.

– Jag kan konstatera att många har blivit förvånade över det centrala utfallet, för de ser inte samma sak lokalt.

– Vi hade verkligen hoppats på ett bättre utfall i år, det hade vi, säger Ulrika Boëthius.
En förklaring bakom utvecklingen handlar om att det finns brist på kompetens inom yrkesgrupper där det är flest män som compliance och IT, vilket slår i statistiken. Även pandemin har spelat en roll, menar hon.

– Jag tror att man många gånger har prioriterat annat, som när FI sätter press att bankerna ska vara i linje med nya EU-direktiv. Då är det lätt att frågan hamnar lite längre ned på listan.

Bland annat Sparbanken Skåne menar i stället att de större arbetsgivarna inte prioriterar och jobbar med lönefrågan tillräckligt mycket. Hanna Byström på BAO håller inte med.

– Jag delar inte den bilden. Bankerna pekar just på att jämställda löner är en verksamhetskritisk fråga för att kunna bibehålla talang. Men frågan är hur man kommer man åt det? Lönestatistiken visar fortfarande att löneutvecklingen för kvinnor går för långsamt relativt männen, och vi behöver förstå varför, säger Hanna Byström.

Hanna Byström, vd BAO. Foto: Jonas Eng


Så vad händer nu inom Lika lön?
Tidigare fanns diskussioner mellan Finansförbundet och BAO att skrota ordet projekt och i stället lägga in Lika lön-metoden direkt i avtalstexten. Enligt Ulrika Boëthius var parterna överens, men sen kom pandemin och diskussionen lades på is.

Alternativet är att säga upp avtalet och gå över till en »regelrätt löneförhandling«. Det tror Ulrika Boëthius inte är rätt väg att gå.

– Jag kan tycka att då får arbetsgivarna betala tills problemet är åtgärdat. Men det är inte en framkomlig väg i det sätt vi har att förhandla om löner i Sverige. Metoden vi har är i dag så seriös den bara kan bli, säger hon och pekar på att det trots allt finns ljuspunkter.

Exempelvis är lönerna för privatrådgivare i Stockholm i dag i kapp, liksom hela gruppen programmerare/systemutvecklare och systemförvaltare och kontorscheferna är näst intill framme.

– Det finns framgångar men jag tycker att det går för långsamt. Jag har jobbat med frågorna sedan 80-talet och jag hade gärna sett att vi når fram innan jag går i pension, fortsätter hon.

När den här tidningen skickas till tryck har Finansförbundet och BAO inlett diskussioner om fortsättningen runt arbetet med Lika lön. Ulrika Boëthius anser att parterna framåt behöver gå djupare i statistiken för att lokalisera var skillnaderna uppstår.

– Om vi bryter ned den centrala statistiken så kan vi hitta var problemet sitter, och på så sätt också se vilka företag som behöver mer guidning. Det kommer vi ta upp när vi inleder diskussionerna med BAO.
– Vi kommer också att uppmuntra de lokala företrädarna att titta grupp för grupp. Jag är inne rätt mycket på att lägga mer energi att titta på olika gruppers inbördes förhållande till varandra, det vill säga om kvinnor tjänar 100 procent av männens lön eller ej.

När kommer vi ha jämställda löner i finansbranschen?

– Jag måste tro på att det faktiskt går. Förra året sa jag fem, så då har vi fyra år på oss, säger Ulrika Boëthius.

Finansliv har kollat löneläget för några av de största lönegrupperna inom bank och finansområdet. Siffrorna kommer från Finansförbundets och BAO:s senaste lönestatistik för 2021. 

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst