Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Rapport: Därför lämnar kvinnorna handlargolven

Brist på kvinnliga förebilder och en svår balansgång att kombinera karriär och privatliv är några av orsakerna att kvinnor väljer bort eller lämnar investmentbanker, analyshus och värdepappersbolag. Det visar en färsk undersökning från Svensk Värdepappersmarknad. Varannan kvinna uppger samtidigt att de har sämre utvecklingsmöjligheter än män i liknande roller.

Under hösten har branschföreningen Svensk Värdepappersmarknad undersökt vad som ligger bakom att många kvinnor väljer bort eller så småningom lämnar handlargolven och analyshusen.

Runt en tredjedel av de som jobbar på värdepappersmarknaden är kvinnor, att jämföra med branschsnittet där varannan är kvinna.

– Det är en utmaning att man inte lyckas få in fler kvinnor, inte minst att man inte lyckas behålla de som kommer in. Man behöver vara ett antal för att få en mångfald i alla delar av organisationen, men dit når man inte riktigt, sa Urban Funered, vd i föreningen, till Finansliv i höstas.

Jag upplever en typ av ”gammal ekonomi” inom finansbranschen som kvinnor mindre och mindre efterfrågar.

Nu är undersökningen klar. Totalt har strax över kvinnor 200 svarat och som i huvudsak jobbar på säljsidan, alltså på investmentbanker, inom analys och på värdepappersbolag. Ett fåtal svar har även kommit in från kvinnor som lämnat branschen.

Kvinnorna pekar särskilt på ett antal orsaker som kan ligga bakom den missade jämställdheten, där hälften ser bristen på kvinnliga förebilder som den viktigaste orsaken. Andra hinder är finansbranschens rykte och att kvinnor och mäns kompetens bedöms olika.

Även en svår balansgång att förena privatliv och karriär och att det är en mansdominerad bransch är viktiga orsaker att kvinnor väljer bort branschen.

»Jag upplever en typ av ”gammal ekonomi” inom finansbranschen som kvinnor mindre och mindre efterfrågar. Föräldraledighet, hämtningar på förskolor och tid med barnen på kvällarna efterfrågas. I takt med att kvinnor tar mer plats och får bättre självförtroende i arbetslivet kommer kvinnor att välja moderna företag som visar att detta inte behöver prioriteras bort för att man ska vara ett framgångsrikt företag«, säger en kvinna i rapporten.

Läs också

Jämställt i toppen – men inte hos storbankerna

En liknande undersökning har tidigare gjorts i Norge där bland annat arbetstider och flexibilitet lyftes fram som viktiga orsaker till att många kvinnor lämnar.

Rapporten visar samtidigt på svårare karriärvägar för kvinnor. Mindre än hälften av kvinnorna upplever att de har samma utvecklingsmöjligheter som männen i motsvarande roller, där en tredjedel sätter antingen lägsta eller näst lägsta betyg.

Hälften anser också att arbetsvillkoren för kvinnor inte har förbättrats de senaste fem åren. Endast en tredjedel tycker att det egna företaget gör tillräckligt i arbetet kring jämställdhet, och mer än hälften anser att företagen måste göra mer för att rekrytera kvinnor.

Kvinnorna lyfter särskilt fram en mer flexibel arbetstid, att uppmuntra till föräldraledighet utan att det påverkar karriären negativt och bättre möjligheter till hemarbete som viktiga faktorer för att fler kvinnor ska vilja vara kvar. Åtgärder som lyfts fram är bland annat att få in fler kvinnor på ledande positioner och könsneutrala annonser.

»En spännande bransch« och »karriärmöjligheter« uppges som de vanligaste orsakerna till att kvinnorna sökt sig till branschen, och en majoritet av kvinnorna svarar att de vill jobba kvar.

Nästan nio av tio kvinnor i marketsmiljö, 88 procent, uppger att de arbetar mer än 40 timmar i veckan och mer än en fjärdedel jobbar över 50 timmar per vecka.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord