Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Veronica Wallin Johansson, kontorschef på Handelsbankens kontor Avenyn i Göteborg. Foto: Handelsbanken

Veronica Wallin Johansson, kontorschef på Handelsbanken, om 2023

Framtidsspaning »Trenden mot att besöken på kontor rör alltmer kvali­ficerade tjänster fortsätter, vilket vi möter upp genom att föra ut än mer specialistkunskap lokalt.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Som alltid i oroliga tider ökar behovet av en trygg och säker bank, något som kommer gynna långsiktiga och stabila aktörer. Efterfrågan på rådgivning om hur man som hushåll eller företag ska orientera sig i den nya vardagen kommer fortsätta öka. Också konkurrensen kommer fortsätta att öka, vilket är bra för både kunder och branschen. Jag tror vi kommer få se ännu fler nya produkter och tjänster, inte minst inom hållbarhetsområdet pådrivet av de höga energipriserna.

Hur kommer kundmötena att förändras?
– Människor kommer att ha samma grundläggande behov imorgon som i dag och för oss på Handelsbanken kommer den personliga relationen alltid att stå i centrum. Vi fortsätter utveckla kundmötet för att skapa genuint värde för kunderna och ge dem våra bästa råd, på det sätt som passar dem bäst, oavsett om vi möts fysiskt eller digitalt. Trenden mot att besöken på kontor rör alltmer kvalificerade tjänster fortsätter, vilket vi möter upp genom att föra ut än mer specialistkunskap lokalt.

Handelsbanken har minskat antalet bankkontor kraftigt den senaste tiden, hur har det påverkat banken?
– Vi har steg för steg förflyttat oss under de senaste åren och blivit än mer stabila och fokuserade och därigenom stärkt vår marknadsposition och effektivitet. Våra kontor är starkare och har en större möjlighet att möta kunderna på det sätt de vill och kombinerar god kännedom om de lokala marknaderna med än mer kvalificerad rådgivning. Det känns som att banken är där vi vill att den ska vara inför 2023. Vi står starka och kan stötta våra kunder oavsett konjunkturläge.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst